A jobb felhasználói élmény érdekében a honlapon cookie-kat (sütiket) használunk. A felhasználó számítógépes eszközére (ideértve a mobiltelefonokat is) kis adatcsomag, cookie kerül elhelyezésre. A cookie célja az oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása és a felhasználói élmény növelése.

FAQ Belépés

2021. 08. 22.

Interjú Madács Anitával

A közelgő iskolakezdés kapcsán kérdeztük meg Madács Anitát, a BHRG Alapítvány szakmai vezetőjét, és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek nagykövetét, hogy mit tart fontosnak az iskolakészültséggel kapcsolatosan.

„Az iskolakészültség egy komplex helyzet, kiemelkedő jelentőséggel bír a gyermekek iskolához való viszonyának kialakulása szempontjából, ami az egész életükre hatással lesz.

Ez a soktényezős állapot magába foglalja

  • a látás működési minőségét: amellett, hogy a szem fizikailag alkalmas az éles kép létre hozására, pedagógiai szempontból is optimálisan működik, pl. meg tudja különböztetni a rész-egész viszonyát, képes az alakot a háttértől elkülöníteni,
  • az audiológia státuszt: a beszédértést, az anyanyelvi fejlődést meghatározza a hallás minősége (a hangok pontos érzékelése, azok megkülönböztetésének képessége szükséges a környezet adekvát értelmezéséhez; a hallás az egész anyanyelvtanulásra alapvetően hatással van),
  • az idegrendszeri érettséget, mely szükséges a mindennapi helyzetekben való jó tájékozódáshoz és az azokra adott adekvát reakciókhoz,
  • a mozgásállapotot, mely mutatja a nagymozgások és a finommotorika aktuális szintjét,
  • a ritmusérzék kialakulását, mely szükséges az olvasás, írás elsajátításához (valamint életünk számos egyéb jelenségét is meghatározza),
  • az érzelmi és viselkedési szabályozás működési minőségét, mely képessé teszi a gyermeket a csoportba való beilleszkedésre, együttműködésre.

A gyermekek iskolakészültsége magába foglalja és meghatározza pszichés, motoros, kognitív és szociális státuszukat. A folyamat kialakulásában a gyermekeket körülvevő szakemberek és a szülők sokat tudnak segíteni azáltal, hogy ismerik a jellegzetességeit, az elvárásokat, és szükség esetén a gyermek megkapja a számára megfelelő támogatást.”